โครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต “ดุริยนฤมิต ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์”    

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผู้ช Read more

Loading

โครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต “The Final Conclusion Project”   

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นิสิ Read more

Loading

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทนิสิต

ชื่อผลงาน : NU-SDGs เพราะความยั่งยืนคือค Read more

Loading

ม.นเรศวร ตอกย้ำ มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน จัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์หัวข้อ “การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์”

ม.นเรศวร ตอกย้ำ มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยื Read more

Loading

นิสิต ม.นเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 พร้อมเป็นตัวแทนธนาคารออมสิน ภาค 7 แข่งขันระดับประเทศ

    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 อุทยานวิ Read more

Loading

นิสิต ม.นเรศวร คว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลรวมอันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬาเทควันโด

นิสิต ม.นเรศวร คว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญ Read more

Loading

โครงการนิสิตแพทย์แผนไทยจิตอาสาร่วมสร้างความดีสู่ชุมชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 นิส Read more

Loading