อาจารย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัลการประกวดผลงาน ในงาน  “FUTURE THAILAND” 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แทนประธานเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง นำคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรผู้คว้ารางวัลในการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ.2566  โดยได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล  ในงาน “FUTURE THAILAND”  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร  โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลครั้งนี้ 

     ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล : 

     1. โครงการการพัฒนาครูออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะการสอนโค้ดดิ้งด้วยดิจิทัล

ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ (ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนวัดคลองนาพง) 

 

     2. โครงการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมบนฐานชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด BCG ECONOMY สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ (ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนโรงเรียนเมืองศรีเทพ) 

 

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon