มหาวิทยาลัยนเรศวรประชุมเตรียมพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเตรียมพร้อมการตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมี พล.อ.ต.วินัย พุ่มไพจิตร  ราชองค์รักษ์ในพระองค์ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon