ม.นเรศวร รับมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นา Read more

Loading

ม.นเรศวร จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดผลงานโครงการฯ

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 มหาวิทย Read more

Loading

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทนิสิต

ชื่อผลงาน : NU-SDGs เพราะความยั่งยืนคือค Read more

Loading

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทบุคลากร “5 พิกัดสถานที่ ม.นเรศวรที่ชวนให้คิดถึง

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ N Read more

Loading

ม.นเรศวร ตอกย้ำ มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน จัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์หัวข้อ “การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์”

ม.นเรศวร ตอกย้ำ มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยื Read more

Loading

นิสิต ม.นเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 พร้อมเป็นตัวแทนธนาคารออมสิน ภาค 7 แข่งขันระดับประเทศ

    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 อุทยานวิ Read more

Loading

นิสิต ม.นเรศวร คว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลรวมอันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬาเทควันโด

นิสิต ม.นเรศวร คว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญ Read more

Loading

ม.นเรศวร คว้า 2 รางวัล จากการนำเสนอผลดำเนินงาน “ Soft Power and Mental Health ”

      เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2566 นางพร Read more

Loading