ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาธารณรัฐเช็ก และสหราชอาณาจักร เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวร

    รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  รอส ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr.Peter  Mikes ,Assoc. Prof. Dr. Stepan  Kunc จากมหาวิทยาลัย Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ก และ Prof. Dr.Brian Tighe ,Prof. Dr.Paul  Topham จาก Aston University สหราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม Visiting Professor ซึ่งจัดโดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยร่วมกันภายใต้โครงการ RISE จาก European Commission ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสุพรรณกัลยา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon