แผนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

เส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพมหานครฯ

 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ในจังหวัดพิษณุโลก

การเดินทางมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ขึ้นสาย 12 มี 2 สายคือ

ป้ายฟ้า

เริ่ม บขส.2(ใหม่) บขส.2 บิ๊กซีโคกมะตูม เทคนิค ม.สาธิต สถานีรถไฟ ชาญเวชกิจ ตลาดทรัพย์อนันต์ รพ.พุทธ สถานีรถไฟ หอนาฬิกา รพ.อินเตอร์ แม็คโคร โลตัสต้นหว้า ชลประทาน ม.นเรศวร
(ออกทุกๆ 20 นาที)

ป้ายแดง

เริ่ม บขส.2 (ใหม่) บขส.1 ท๊อปแลนด์ วัดใหญ่ บ้านคลอง เซนทรัล โลตัสต้นหว้า ชลประทาน ม.นเรศวร (ออกทุกๆ 30 นาที)

Loading