โครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต “ดุริยนฤมิต ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์”    

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี (ผู้แทนอธิการบดี) กล่าวเปิดโครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต “ดุริยนฤมิต ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์” จัดโดย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แสดงโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ที่คัดสรรบทเพลงอันทรงคุณค่ามาจัดการแสดงที่มีการบูรณาการระหว่างดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน และศิลปะการแสดง สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานการแสดงดนตรีของนิสิตออกสู่สาธารณชน จำนวน  4 ชุดการแสดง ได้แก่ 1) เพลงลาวเจ้าซู เถา วงสะล้อซอซึงผสมหุ่ยเจ็ดใบ 2) เพลงทยอยกลาง สามชั้น วงปี่พาทย์เสภา  3) เพลงลาวแพน เดี่ยวขิมหมู่ 4) เพลงไทยเนื้อเต็ม วงดนตรีไทยร่วมสมัย ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

« ของ 3 »

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon