โครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต “The Final Conclusion Project”   

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี ชั้นปีที่ 4  จัดการแสดงของนิสิตดุริยางคศาสตร์สากล  ซึ่งการจัดการแสดงครั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาแนวคิด การจัดการแสดงคอนเสิร์ต และการจัดกิจกรรมดนตรีสด รวมถึงการออกแบบแสง  การออกแบบโฆษณา การบริหารจัดการ โดยศึกษาการรวมวงดนตรีและการแสดงดนตรีจากนักประพันธ์เพลงต่าง ๆ ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี สไตล์การแต่งเพลงและทฤษฎีดนตรี และถ่ายทอดศิลปะทางด้านดนตรีผ่านการแสดงให้ประจักษ์สู่สาธารณชน ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

« ของ 3 »

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon