รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทนิสิต

ชื่อผลงาน : NU-SDGs เพราะความยั่งยืนคือความสุขของชีวิต
เรื่องย่อ Trailer : เรื่องราวของนิสิตคนหนึ่ง ที่ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พบเจอสิ่งต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเรื่องราวสุขหรือทุกข์ แต่ทำให้นิสิตคนนี้ สามารถยิ้มออกมาได้ สิ่งเหล่านั้นจะคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ไปติดตามกันเลยกับ NU SDGs
▶️ SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดยองค์การสหประชาชาติ สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเป้าหมาย (5P) ดังนี้
1️⃣ กลุ่มเป้าหมายด้านสังคม (People)
นำเสนอ : NU Pride การยอมรับความหลากหลาย และการแต่งกายตามเพศสภาพ #nusdgs5
2️⃣ กลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ (Prosperity)
นำเสนอ : โครงการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Transit) #nusdgs7
3️⃣ กลุ่มเป้าหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Planet)
นำเสนอ : โครงการปลูกรัก ปลูกเสลา (Your Home Always) #nusgds15
4️⃣ กลุ่มเป้าหมายด้านสันติภาพ (Peace)
นำเสนอ : ศูนย์ดูแลช่วยเหลือและเคียงข้างเพื่อนนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร #nusdgs16
5️⃣ กลุ่มเป้าหมายหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)
นำเสนอ : เพราะศิษย์เก่าคือทรัพยากรที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร #nusdgs17
วิดีทัศน์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/nu.university/videos/763583635570519/

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon