รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทนิสิต

ชื่อผลงาน : NU-SDGs เพราะความยั่งยืนคือค Read more

Loading

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทบุคลากร “5 พิกัดสถานที่ ม.นเรศวรที่ชวนให้คิดถึง

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ N Read more

Loading

ม.นเรศวร ตอกย้ำ มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน จัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์หัวข้อ “การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์”

ม.นเรศวร ตอกย้ำ มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยื Read more

Loading

ม.นเรศวร ร่วมพัฒนา “เทศบาลนครพิษณุโลก” สู่เมืองยืดหยุ่น (City Resilience)

     รศ.ดร. ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษารา Read more

Loading