Aggie Green Run NU

    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเกษตรนเรศวร จัดงาน Aggie Green Run NU ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระพิเศษ 30 ปีแห่งวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2536-2566) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของคณะเกษตรศาสตร์ ฯ ตลอดจนกลุ่มนักวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีซึ่งการมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนั้น ถือเป็นทรัพยากรที่ล่ำค่ายิ่ง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ความรัก ความผูกพัน ระหว่างมหาวิทยาลัย ฯ นิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป และศิษย์เก่า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตปัจจุบัน อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี พ.ศ.2566 นี้ ต่อไป

« ของ 3 »

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon