นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ คว้า 3 รางวัลการแข่งขันวิชาการภาษาฝรั่งเศส 

     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน 3 รางวัล จากการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวิชาการประจำปี 2566 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 44 ดังนี้ 

1. รางวัลชมเชย การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส

นายวรวัฒน์ แก้วกันตี  

2. รางวัลชมเชย การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส

นางสาวพัศธนัญญา กระดิ่ง 

3. รางวัลชมเชย การแข่งขันออกแบบกระเป๋าผ้า

นางสาวชายาภรณ์ ทั่งทอง และ นางสาวภัคจิรา โต๊ะยอเด  

     ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2566  ผ่านระบบออนไลน์ และ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “เทิดพระเกียรติพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา : นักการศึกษาผู้เป็นแสงทองส่องทางสรรพศาสตร์ สรรพศิลปะ” เนื่องในโอกาสงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เฉลิมพระเกียรติและยกย่องให้ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลก”  โดยมีสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 120 สถาบัน 

 

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon