สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย กรุงเทพฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์กระทรวง Ministry of AYUSH แห่งรัฐบาลอินเดีย ประกาศให้ทุนแก่นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดียประจำปี 2566-2567

Loading

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุม Online ในหัวข้อความหลากหลายของกระบวนการศึกษาของโลกในยุคปัจจุบัน

      ด้วย UMAP International Secretaria Read more

Loading

ประชาสัมพันธ์โครงการ CommTECH IDEAS Competition และ CommTECH Short Movie Competition

      ประชาสัมพันธ์โครงการ “CommTECH IDE Read more

Loading

โครงการ Campus Global ประเทศอาร์เจนตินา

      ด้วยสาธารณรัฐอาร์เจนตินาจัดโครงการ Read more

Loading

ISU ได้เสนอทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) English-Taught PHD Programs ให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน 3 สาขาวิชา

      ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือร Read more

Loading