การแสดงศาลจำลอง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมการแสดงศาลจำลอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 230475 วิชาว่าความและศาลจำลอง ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริง ณ ห้องศาลจำลอง อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/nwxeqP5LQ7/

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon