ม.นเรศวร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2567

     วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทนริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรมอบหมายให้นางศิริมาศ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2567  และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ  พสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

      ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการนั้นซึ่งการจัดงานดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  โดยตลอดรัชสมัยแห่งการครองราชย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญ ชาญชลาด ทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือสายสือไทย อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้ ล้วนเป็น
การวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติ

 

 

 

 

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon