สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ

มน.(NU) คือ อักษรย่อทางราชการ ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

     นเรศวร คือพระนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์มหากษัตราธิราชผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยให้หลุดพ้นจากความเป็นประเทศราชของพม่า ครั้งเสียกรุงครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2112 ทรงประกอบวีรกรรม กล้าหาญนำชาติให้ก้าวสู่ความเป็นเอกราชเกรียงไกร เทียมไหล่นานาประเทศ ทรงเป็นพระมหากษัตรธิราช ทรงมีพระประสูติกาล ทรงพระเจริญวัยที่เมืองพิษณุโลก ทรงเป็นศรัทธา ความภูมิใจ เป็นศักดิ์ศรีของคนชาวพิษณุโลกและคนไทยทั้งชาติ

ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในท่านั่งพระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนล่างพระแท่นมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยู่ภายในป้ายชายธง

ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปช้างศึก อยู่ในโล่ห์กลมแบบโบราณ
ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยู่ภายในป้ายชายธง

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย


ดอกไม้ คือ ดอกเสลา

สีประจำมหาวิทยาลัย

สี คือ สีเทา-แสด 
สีเทา หมายถึงสีของสมอง แปลว่าความคิดหรือปัญญา
สีแสด หมายถึงสีของคุณธรรมและความกล้าหาญ
สีแสดประกอบด้วย
สีแดง หมายถึงสมเด็จพระนเรศวร แปลว่าความกล้าหาญ
สีเหลือง หมายถึงพระพุทธชินราช แปลว่าคุณธรรม

Loading