รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทนิสิต

ชื่อผลงาน : NU-SDGs เพราะความยั่งยืนคือค Read more

Loading

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทบุคลากร “5 พิกัดสถานที่ ม.นเรศวรที่ชวนให้คิดถึง

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ N Read more

Loading

นิสิต ม.นเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 พร้อมเป็นตัวแทนธนาคารออมสิน ภาค 7 แข่งขันระดับประเทศ

    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 อุทยานวิ Read more

Loading