ม.นเรศวร คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทกา โกรานา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย สุพรม และนางสาวณัฐวดี ติ๊บกาวิน ร่วมคิดค้นนวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ เปิดเผยว่า “สัก” เป็นไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีมูลค่าสูง ในแต่ละปีจะมีใบสักที่ถูกลิดทิ้งเป็นจำนวนมากในขั้นตอนการดูแลต้นสัก ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำใบสักมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากใบสักมีรงควัตถุให้สีเป็นจำนวนมากหลากหลายชนิด ที่พบในปริมาณมากได้แก่ ฟลาโวนอยด์ และแอนทราควิโนน ที่ผ่านมาผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการสกัดสีจากใบสักจดเป็น อนุสิทธิบัตร 3 ฉบับ ซึ่งมีกรรมวิธีในการสกัดที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถได้สารสกัดสีจากใบสักที่มีสีสันหลากหลาย และได้มีการนำสารสกัดสีจากใบสักนี้มาผลิตเป็นผงสีหรือเม็ดสี (pigment) ใช้เทคนิคที่ทำให้ได้สีที่หลากหลาย เม็ดสีมีความคงทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

    นอกจากนี้ผู้วิจัยค้นพบว่าสารสกัดสีใบสักสามารถย้อมติดสีเส้นผมได้ จึงได้นำสารสกัดสีใบสักมาทดแทนสีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม จดเป็นอนุสิทธิบัตร 2 ฉบับ ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผม” และ “ผลิตภัณฑ์ครีมนวดเปลี่ยนสีผม” ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของใบสัก ในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสีธรรมชาติ สามารถนำมาใช้ทดแทนสีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณของเหลือทิ้งทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของใบสักได้อีกด้วย

    ทั้งนี้ ในปัจจุบันนี้ผู้คนให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมากขึ้น เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น มีการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการนำสีจากธรรมชาติมาทดแทนสีจากการสังเคราะห์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก” จึงมีความพร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนเรศวร “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ”

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ โทร 055 961874 หรือ pensric@nu.ac.th และ นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต โทร. 055 963650 หรือ sirintipi@nu.ac.th

 

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon