ม.นเรศวร เปิดให้ใช้งาน NU English Discoveries ฟรี สำหรับบุคลากรและนิสิต 

 

     มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้ใช้งาน NU English Discoveries ฟรี สำหรับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ครบ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีหลากหลายบทเรียนและแบบฝึกหัดให้เรียนรู้ ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการได้ที่จุดบริการ  ห้อง Self Access ชั้น 1 อาคาร CITCOMS  ห้อง Common Room ประจำหอพักนิสิต อาคาร 1 ถึง 15 และสำนักหอสมุด ส่วนเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 บริเวณจุดให้บริการคอมพิวเตอร์   

     หมายเหตุ***  

    1. ชุดโปรแกรมที่เผยแพร่ ณ จุดให้บริการข้างต้นนี้ จะประกอบไปด้วยเนื้อหา และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการอบรมมาใช้ในการยื่นผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษได้*** 
    2. หากท่านมีความประสงค์จะใช้โปรแกรม English Discoveries เพื่อการอบรมสำหรับยื่นผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ศูนย์ภาษา ม.นเรศวร (www.diald.nu.ac.th) เท่านั้น

       ** โปรดติดตามข่าวสารการสมัครรอบใหม่ได้จากหน้าเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค (https://www.facebook.com/nu.diald) เร็วๆ นี้  

สอบถามรายละเอียดที่ ศูนย์ภาษา ม.นเรศวร โทร 055-961610  อีเมล์ diald@nu.ac.th  เว็บไซต์ www.diald.nu.ac.th 

 

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon