คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Quantum-Enabled Innovations in Finance, Logistics, and Energy”  

 

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon