วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

School of Renewable Energy and Smart Grid Technology

ด้านการผลิตบัณฑิต มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและต่างประเทศด้าน Smart Grid, Smart City และ Digital Innovation ผ่านการบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านการวิจัย

ไม่มีข้อมูล

 

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Location
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-3180
e-mail:
sgtech@nu.ac.th

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

Loading