คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Phamaceutical Sciences

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยึดมั่นในปรัชญาแห่งความเป็นเลิศทางปัญญา กล้าคิด กล้าทำ มีอิสระในการสร้างสรรค์ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและความสามัคคี

Location
คณะเภสัชศาสตร์ 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-3600
e-mail:
prphamacy@nu.ac.th

ข่าวสารคณะเภสัชศาสตร์

Loading