คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of Public Health

เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขชั้นนำ ที่นำความรู้สู่การพัฒนาสุขภาวะชุมชน

 

 

Location
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-7343
e-mail:
health@nu.ac.th

ข่าวสารคณะสาธารณสุขศาสตร์

Loading