คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

คณะสังคมศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งให้กับสังคม และช่วยสร้างสรรค์สังคมแห่งความรับผิดชอบให้เจริญรุ่งเรือง โดยสามารถดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเติบโตไปพร้อมกับผู้คน สังคม และโลกอย่างยั่งยืน

ไม่มีข้อมูล

 

ไม่มีข้อมูล

 

ไม่มีข้อมูล

 

ไม่มีข้อมูล

 

Location
คณะสังคมศาสตร์ 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 055 961999
e-mail:
socialsci@nu.ac.th

ข่าวสารคณะสังคมศาสตร์

Loading