คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

คณะศึกษาศาสตร์จัดการศึกษาเเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสังคมของผู้ประกอบการ

 

 

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Location
คณะศึกษาศาสตร์ 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-2411
e-mail:
edu@nu.ac.th

ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์

Loading