คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

คณะมนุษยศาสตร์มุ่งมั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพทั้งด้านความรู้ สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Location
คณะมนุษยศาสตร์ 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-2007
e-mail:
humanadmission@nu.ac.th

ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์

Loading