คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ทางวิชาการ มีทักษะและคุณธรรมทางวิชาชีพ รวบรวมองค์ความรู้และผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อนำไปสู่สังคมที่ปราศจากอวิชชา”

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล                    

ไม่มีข้อมูล                    

ไม่มีข้อมูล                    

Location
คณะนิติศาสตร์ 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-1739
e-mail:
law@nu.ac.th

ข่าวสารคณะนิติศาสตร์

Loading