วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

The Institute for Fundamental Study

To be a leading research institute in theoretical physics and other disciplines that employ methods and tools of theoretical physics in concepts of their fundamental study.

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 

 

Location
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-8730
e-mail:
if@nu.ac.th

ข่าวสารวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

Loading