คณะโลจิสติกและดิจิทัลซัพพลายเชน

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

Faculty of Logistics and Digital Supply Chain

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สาขา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยจัดการเรียนการสอนที่สามารถสร้างบัณฑิตที่พร้อมแข่งขันในยุค Industry 4.0

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Location
คณะโลจิสติกและดิจิทัลซัพพลายเชน 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-8747
e-mail:
ldsc@nu.ac.th

ข่าวสารคณะโลจิสติกและดิจิทัลซัพพลายเชน

Loading