คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง สร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบในระดับสากล พัฒนานวัตกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

Location
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-2777
e-mail:
agri@nu.ac.th

ข่าวสารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Loading