ประวัติมหาวิทยาลัย
 
 

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจสมัครเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย
ระบบการรับเข้าศึกษาต่อ
ข่าวกิจกรรมของนิสิต
ข่าวสารรับเข้าศึกษาต่อ
การเตรียมความพร้อม GAT PAT O-NET และ Admission
 
ทุนการศึกษาและสวัสดิการ
จองหอพักออนไลน์
หอพักนิสิต NU Dorm
ศูนย์ประสานงานหอพักเอกชน
หน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง
กองบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักหอสมุด
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
บริการอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์