บุคคลดีเด่น
 
 
นิสิตมน.คว้ารางวัล”นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น”ในการประชุมวิชาการด้านสุขภาพ
วันที่ประกาศข่าว 11 มกราคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 952 คน


     เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวสราลี  ศรีชัยยะ  นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Oral Presentation) เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก;Factors associated with Nutritional status of undergraduate students; Naresuan University; Phitsanulok  ในการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2  “นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”(Social Innovation for Quality of Life Development) ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา  

       

                                                                                                                                 

 

สุวโรจน์ ชูสุข (นิสิตฝึกงาน):ข่าว

ภาควิชา อนามัยชุมชน คณะสาธารณะสุข : ภาพ / ข้อมูล

10/01/60/107

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์