บุคคลดีเด่น
 
 
นิสิต ม.นเรศวร สร้างสรรค์ผลงานนาฏยประดิษฐ์ “ยุทธนาเหลืองหางขาว”
วันที่ประกาศข่าว 11 กรกฏาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1327 คน

 นางสาวจุฑารัตน์  กิตติบัวพัน นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สร้างสรรค์ผลงานนาฏยประดิษฐ์ ชุด “ยุทธนาเหลืองหางขาว” โดยได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ว่ามาจากไก่ชนพระนเรศวร หรือไก่ชนสายพันเหลือง หางขาว เป็นไก่ชนในประวัติศาสตร์ มีเฉลียวฉลาดและสง่างาม เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวร ทรงพำนักอยู่ในประเทศพม่า พระองค์ทรงนำไก่ไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อนำไปชนกับไก่ชนพระมหาอุปราชา จึงได้รับชัยชนะ ในด้านแนวความคิดต้องการนำเสนอให้เห็นลักษณะดีของไก่เหลืองหางขาว และการต่อสู้ของไก่เหลืองหางขาว โดยลักษณะนิสัย 2 ลักษณะคือ ฤดูผสมพันธุ์ และหวงอาณาจักรของตนเอง ใช้ประกอบผสมผสานกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงานและนำมาถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ นำเสนอออกมาในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ โดยมีอาจารย์ภูริตา เรืองจิรยศ หัวหน้าภาควิชาศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 สำหรับรูปแบบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการนำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ โดยใช้สำเนียงเพลงดนตรีไทยผสมผสานกับดนตรีสากลมาประกอบการแสดง ทั้งนี้การแสดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 โชว์ลักษณะดีของไก่เหลือหางขาว โดยมีท่าทางเลียนแบบกิริยาท่าทางของไก่เหลืองหางขาว และช่วงที่ 2 ธรรมชาติของไก่เหลืองหางขาว แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะนิสัยของไก่เหลืองหางขาว เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ไก่ตัวผู้จะตีกันเพื่อแย้งผสมพันธุ์กับตัวเมีย และการต่อสู้เพื่อป้องกันอาณาจักรของตนเอง โดยไก่เหลืองหางขาวตัวเจ้าถิ่นจะหวงอาณาจักรที่อยู่อาศัยของตนเอง เมื่อมีไก่ตัวอื่นเข้ามาก็จะมีการตื่นสู้ เพื่อรักษาถิ่นของตนเองไว้

---------------------------------------------------------

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

7-7-59/243

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์