บุคคลดีเด่น
 
 
อาจารย์ มน. โชว์ฝีมือคนไทย สร้างเครื่องตรวจสมองขาดเลือด ลดความเสี่ยงพิการและเสียชีวิต
วันที่ประกาศข่าว 29 มกราคม 2558 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 2795 คน

อาจารย์ มน. โชว์ฝีมือคนไทย สร้างเครื่องตรวจสมองขาดเลือด ลดความเสี่ยงพิการและเสียชีวิต 

          เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) สร้างนวัตกรรม “เครื่องตรวจสมองขาดเลือด (Early Detected Ischemic Stroke Device)” ตรวจระดับการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว มีประโยชน์อย่างมากต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอุดตันและแตกได้อย่างทันท่วงที รับรางวัลเกียรติยศ MEDICAL INSTRUMENT INVENTION ORDER OF MERIT  ในงาน THE 3rd WORLD INVENTOR AWARD FESTIVAL 2014 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี    

          Korea Invention News ร่วมกับ สมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ 15 องค์กร จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกจากผลงานและประวัตินวัตกรรมที่มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติและมีผลงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยมีหลักฐานประกอบชัดเจน โดยในปีนี้ได้มีประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศ ส่งผลงาน     เข้าร่วมกว่า 400 ผลงานทั่วโลก โดยผลงาน “เครื่องตรวจสมองขาดเลือด (Early Detected Ischemic Stroke Device)” อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มน. ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในสาขา Medical Instrument (เครื่องมือทางการแพทย์) และได้รับรางวัลเกียรติยศจากการประชุมในครั้งนี้


          

               อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล กล่าวว่า คุณสมบัติของนวัตกรรม “เครื่องตรวจสมองขาดเลือด” สามารถตรวจระดับการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอุดตันและแตกได้อย่างทันท่วงที นำไปสู่การลดอัตราความพิการและเสียชีวิตจากโรคนี้ให้ลดลงเป็นอย่างมาก  เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตติด 5 อันดับแรกของคนไทยและทั่วโลก โดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งการไม่มีเครื่องมือที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขเชิงรุก  จึงทำให้โรคหลอดเลือดสมองมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก  ดังนั้นการป้องกันก่อนที่มีอาการของโรคโดยการตรวจพบรอยโรคและทำการป้องกันทันทีจึงเป็นการแก้ปัญหาโรคนี้ได้อย่างดีที่สุด คือ ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้หลอดเลือดเกิดการตีบ อุดตัน หรือแตก เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ หรือขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น รวมถึง การตรวจเช็คสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ถ้าพบต้องรีบรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือแตก ต้องรักษาและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแผนการรักษาของแพทย์ ห้ามหยุดยาเอง และควรรีบพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการผิดปกติ ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควบคุมอาหารให้สมดุล หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม หวาน มัน จึงจะได้ผลดีที่สุด


          

               ปัจจุบัน เครื่อง“เครื่องตรวจสมองขาดเลือด” ยังสามารถตรวจระบบหลอดเลือดแดงทั้งร่างกายและโรคสมองเสื่อมที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดสมองอุดตันได้อีกด้วย ผลงานดังกล่าว เคยได้รับในระดับนานาชาติ มาแล้วถึง 2 รางวัลในปี 2556 จากกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และรางวัลนานาชาติที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งต่อมาจากการคิดค้นนี้ทำให้เกิดการต่อยอดพัฒนาเพิ่มการตรวจหลอดเลือดแดงส่วนปลายและสมองเสื่อมได้อีกด้วยในปี 2556-2557 แสดงให้เห็นถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางเครื่องมือทางการแพทย์ในระดับโลกจากฝีมือคนไทย

 

 


 

เกียรตินารี ธชีพันธุ์ : ข่าว 5/1/58/99

ข้อมูลโดย คณะสหเวชศาสตร์

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์