บุคคลดีเด่น
 
 
นิสิต นิเทศฯ มน. สร้างสารคดีวิทยุ สะท้อนสังคม คว้ารางวัล สายฟ้าน้อย จากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
วันที่ประกาศข่าว 12 มกราคม 2558 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1461 คน

นิสิต นิเทศฯ มน. สร้างสารคดีวิทยุ สะท้อนสังคม

คว้ารางวัล สายฟ้าน้อย จากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

          เมื่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ทีม “คลื่นลูกใหม่” นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารมวลชนและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ได้แก่ นางสาวชนิกานต์ ย่งแจ่ม นางสาวธัญญาพร ไกรเทพ นางสาวกิ่งกาญจน์ กังซุย นายวงศกร นุสิทธิ์ นายวราชัย ชูสิงห์ พร้อมด้วย ผศ. กาญจนา เชี่ยววิทย์การ อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมส่งผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง “เรือนแพ เอกลักษณ์เมืองสองแควที่เลือนราง” คว้ารางวัลชมเชย ประเภทรางวัลสายฟ้าน้อยด้านวิทยุกระจายเสียง ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยในปีนี้มีผลงานของนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด จำนวน 11 เรื่อง ณ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรุงเทพ ฯ      


 

เกียรตินารี ธชีพันธุ์ : ข่าว 6/1/58/102

ภาพและข้อมูลโดย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์