ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขยายโรงพยาบาล เป็น 400 เตียง เพื่อการผลิตบัณฑิตแพทย์ สู่มาตรฐานสากล
วันที่ประกาศข่าว 09 เมษายน 2551 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 8732 คน

 

     มน.ขยายโรงพยาบาล เป็น 400 เตียง เพื่อการผลิตบัณฑิตแพทย์ สู่มาตรฐานสากล รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรในขณะนี้ไม่สามารถรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้เพียงพอเนื่องจากมีเตียงบริการผู้ป่วยเพียง 220 เตียง พื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกมีความแออัดปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชน นอกจากนี้การผลิตบัณฑิตแพทย์ ให้ได้มาตรฐานแพทยสภาโรงบาลต้องพัฒนาศักยภาพให้สามารถรองรับผู้ป่วยให้ได้ 400 เตียง ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ ศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตแพทย์ ที่มีคุณภาพ และกรให้บริการสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาวะในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และเพื่อให้ได้ผลประสิทธิภาพที่ดี มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยในรัศมี 1 .5 กิโลเมตร ในวันที่ 30 มี.ค.2551 เพื่อนำผลการรับฟังมาวิเคราะห์และตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเชิญประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องเอกาทศรถ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์