ภาพข่าว
 
 
ม.นเรศวร จับมือ มหาวิทยาลัยเครือข่ายวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านสังคมผู้สูงอายุ
วันที่ประกาศข่าว 08 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 3971 คน            เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences (ICBMSS)”  THEME: “Opportunities and Challenges in an Aging Society” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 3.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูหาดใหญ่ 4.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 5.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ของนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต อีกทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสมาชิกเครือข่ายวิทยาลัยนานาชาติ แห่งประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไปทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อโอกาสในความร่วมมือทางวิชาการที่จะนำไปสู่ในการพัฒนาด้านการวิจัยต่อไป

            กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Opportunities and Challenges in an Aging Society” โดยนายแพทย์ธงธน  เพิ่มบถศรี และการบรรยายพิเศษ 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย Tourism Management บรรยายในหัวข้อ “Opportunities and Challenges of the Aging Society inTourism & Hospitality Industry” โดย Dr. Bert Van Walbeek  Human Resource Management บรรยายในหัวข้อ “Opportunities and Challenges of the Aging Society in Human Resource Management Perspectives” โดย Rev. father nemesio Tolentin, OAR BusinessCommunication  บรรยายในหัวข้อ “Intercultural Communication in Business” โดย Dr. Lolita De Guzman InternationalBusiness Management  บรรยายในหัวข้อ “Opportunities and Challenges of the Aging Society in International Business Management Perspectives” โดย ดร.ศิรินยา ขัติยะ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย แบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ทั้งนี้มี นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และมหาวิทยาลัยเครือข่าย เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

 --------------------------------------------

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

คมสันต์ สีสังข์ : ภาพ

08-11-60 / 024

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์