นิสิตแลกเปลี่ยน (Exchange Program 2017) จำนวน 1 ราย ไปศึกษายัง Dongseo University
วันที่ประกาศข่าว 02 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 2883 คน
ตามที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี อันนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนนิสิต (Exchange Program 2017) 
จำนวน 1 ราย ไปศึกษายัง Dongseo University ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมานั้น และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนนิสิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

         ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรสนับสนุนนิสิตเข้ารับทุนจำนวน 1 รายเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี 
เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาโดยระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา Business Administration, International Studies, Film & Video, 
Digital Contents, Computer Engineering, และ Liberal arts courses (สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ) และสาขาอื่นๆอีก  66 สาขา (สอนโดยใช้ภาษาเกาหลี)
 รวมทั้งระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชา Visual Contents, Ubiquitous IT, และ Bio-Chemical Engineering (สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ) 
ช่วง Spring semester  (มี.ค – มิ.ย 2561) ปีการศึกษา 2561  
          
ทั้งนี้ Dongseo University จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าที่พัก ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ คณะต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
โดยระดับปริญญาตรี แบบอัตรา 55:45 และ วิทยาลัยนานาชาติและระดับปริญญาโท-เอก แบบอัตรา 70:30 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัณยวุฒิ กังวาลวงศ์ไพศาล โทรศัพท์ 055-962380 Email: sarunyavudk@nu.ac.th 


แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์