ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญใหญ่แห่งปี “กฐินสามัคคี” ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ประกาศข่าว 31 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ ม.นเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1220 คน


       “อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ผลบุญจากการถวายผ้ากฐินนั้นมีมากมายมหาศาล มากกว่าการที่เราถวายผ้าป่าสัก 100 กอง หรือ 1000 กองบุญที่ได้ก็ไม่สามารถที่เทียบได้กับการทำบุญถวายผ้ากฐินผืนนี้ได้เลย เพราะใน 1 ปี วัดสามารถรับผ้ากฐินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น”

       มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนบุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมกุฎิเจ้าอาวาส เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ “หลวงพ่อไช่ ธมฺมกาโม” อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่น ๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการ ก่อให้เกิดความรักสามัคคีของนิสิตและบุคลากร มุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ควรถือปฏิบัติสืบไป

       สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสบทบเงินทำบุญได้ที่  "กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร" หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ชื่อบัญชี "บุญนิธิ วัดศรีรัตนาราม" เลขบัญชี 644-0-04540-7 ได้ตั้งแต่บัดนี้ –  2 พฤศจิกายน 2560

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-2333 และเว็บไซต์ www.nu.ac.thข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์