รายงานพิเศษ
 
 
มน.ร่วมกลุ่มที่ปรึกษากรมชลประทาน นำเสนอผลการศึกษาโครงการ EIA อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง
วันที่ประกาศข่าว 20 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 423 คน


วันที่ 17 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ พรี ดีเวลลอปเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อินเตอร์เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะกลุ่มที่ปรึกษากรมชลประทาน จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เวทีที่ 1 และเวทีที่ 2 ภายใต้โครงการ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอผลการศึกษาทบทวนความเหมาะสม สรุปลักษณะโครงการ ระบบชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ่มจากประชาชน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานชุมชนตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย

โครงการ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตรให้แก่หมู่บ้านต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนการชลประทานในช่วงฤดูแล้งให้แก่ระบบเหมืองฝายที่อยู่ทางตอนล่างของอ่างเก็บน้ำ ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ แหล่งประมงน้ำจืดเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ดินและฟื้นฟูสภาพป่าให้ดีขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.aei.nu.ac.th/EIA%20Mae%20Ta%20Chang.htm

หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม : ภาพประกอบ

20-10-60/21
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์