ภาพข่าว
 
 
ผู้เชี่ยวชาญทุนฟุลไบรท์บรรยายการขอรับทุนแก่บุคลากรและนิสิตม.นเรศวร
วันที่ประกาศข่าว 20 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ ม.นเรศวร จำนวนผู้อ่าน 606 คน

       วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์  รองอธิการบดี  ให้การต้อนรับ  Dr.Rajgopal Sashti ซึ่งเป็น Fulbright Specialist/Expert from Georgia Institute of Technology, the U.S. โดยการเยือนในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์ และบรรยายในหัวข้อ ‘Fulbright Scholarship Application and Other Externally Funded Opportunities Available in the U.S. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรและนิสิตที่ประสงค์ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา  นอกจากการขอรับทุนฟุลไบรท์แล้ว การบรรยายดังกล่าวยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงทุนประเภทอื่นๆ จากหน่วยงานผู้ให้ทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เปิดโอกาสให้แก่บุคลากรและนิสิตได้สมัครอันเป็นการเพิ่มช่องทางแก่ผู้สนใจได้เป็นอย่างดี 


แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์