ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ม.นเรศวร ชวนเดิน – วิ่ง 20 JUST DAY NO NU Fun Run STOP DRINK
วันที่ประกาศข่าว 19 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 433 คน


     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กองกิจการนิสิต ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง เตรียมจัดโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรปลอดเหล้า ปีที่  3 เพื่อส่งเสริมนโยบายในการดูแลสุขภาพของนิสิต บุคลากร ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ห่างไกลอบายมุข เหล้า บุหรี่และสิ่งเสพติด  เนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถมีสิทธิ์เข้าใช้บริการสถานบันเทิง ซื้อหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย เพื่อสร้างกระแสด้านพฤติกรรมสุขภาพ และเพิ่มพื้นที่เชิงบวก กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัย นิสิต บุคลากรได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมเชิงสุขภาพ โดยใช้เวลาว่างร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย  ทางกองกิจการนิสิต จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง 20 JUST DAY NO NU Fun Run STOP DRINK    โดยมุ่งเน้นการรณรงค์สร้างสุขภาวะให้นิสิตที่จะมีอายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ.2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเกิดความตระหนักและมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม

       โอกาสนี้ขอเชิญชวนนิสิต ตลอดจนบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง 20 Just say no NU fun run stop drink โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม  2561 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวลา 05.00 – 05.30 น. ณ  บริเวณลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 ทาง https://goo.gl/khMzrh  และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชยาศิษย์ คำสายพรม โทรศัพท์  0-5596-1150 ในวันและเวลาราชการ

19-10-60/15

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์