ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
เปิดตัวหนังสือเรื่อง เพศกับการแพทย์ อนามัยการเจริญพันธุ์ในมิติของสังคมวิทยา
วันที่ประกาศข่าว 19 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 780 คน

 


     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ BOOK TALK : รักการอ่าน ฝึกการเขียน ส่งเสริมการเรียนรู้” โดยจัดเสวนาเปิดตัวหนังสือเรื่อง "เพศกับการแพทย์ อนามัยการเจริญพันธุ์ในมิติของสังคมวิทยา" ซึ่งเขียนโดย ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ผู้สนใจอ่านและผู้ร่วมเสวนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทางเพศและเรื่องทางสังคมในประเด็นที่เกี่ยวกับเพศ โดยใช้แนวคิดทฤษฏีทางสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้มีนิสิตให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

มณฑล จันทร์สว่าง : ภาพ

19-10-60/014

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์