รายงานพิเศษ
 
 
ม.นเรศวร ส่งมอบข้าวสาร ให้กับกองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดทำอาหารแจกจ่ายประชาชน ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคมนี้
วันที่ประกาศข่าว 17 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 452 คน


       วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องนเรศวร1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบข้าวสารให้ พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3พร้อมคณะฯ เพื่อใช้ในการจัดเตรียมทำอาหารแจกจ่ายประชาชน ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

       อนึ่ง งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม “ข้าวของราชัน 9 ตันเพื่อคนไทย” โดยการขอรับบริจาคข้าวสาร และนำข้าวสารที่ได้ไปดำเนินกิจกรรมจัดเตรียมอาหารเพื่อแจกให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครฯ โดยผ่านศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (volunteers for dad) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานครฯ เริ่มดำเนินการตั้งเดือน พฤศจิกายน 2559 ซึ่งการรวบรวมข้าวสารดังกล่าวได้ส่งมอบแล้วจำนวน 7 ตัน เพื่อให้ได้ข้าวสารตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้คือจำนวน 9 ตัน ยังขาดอีกจำนวน 2 ตัน  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต จึงได้ดำเนินการเปิดรับบริจาคข้าวสารเพิ่มเติม โดยจะนำไปมอบให้กองทัพภาคที่ 3 (โรงครัวพอเพียง) ที่จะเป็นผู้ดำเนินการหลักในการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่เดินไปถวายดอกไม้จันทน์ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

      โอกาสนี้ ขอเชิญร่วมบริจาคข้าวสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้จัดเตรียมอาหารเพื่อแจกให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายดอกไม้จันทน์ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถบริจาคได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

       1. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต อาคารเอนกประสงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1225 หรือ ว่าที่ร้อยตรีอิสรานุวัฒน์  วินทะสมบัติ หมายเลขโทรศัพท์ 09-9276-9909

       2. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-3150 หรือ นางขวัญเรือน พระนาค หมายเลขโทรศัพท์ 08-1887-7717

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์