ประกาศทุนจากแคมปัสฟรานซ์-สถานฑูตฯฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จำนวน 3 ประเภททุน
วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 382 คน

ประกาศทุนจากแคมปัสฟรานซ์-สถานฑูตฯฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จำนวน 3 ประเภททุนได้แก่

1) ทุน “Franco-Thai” ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับทุกสาขาวิชา 

2) ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน “นักวิจัยรุ่นเยาว์ Junior Research Fellowship” ระดับ Post-doc (จบปริญญาเอก ไม่เกิน 5 ปี) สำหรับทุกสาขาวิชา โดยหมดเขตรับสมัครในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 

3) ทุนอื่นๆ อาทิ ทุนไอเฟล ทุนวิจัยระยะยาว (Mobility Grants) 


      ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์-สถานฑูตฯฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  โทร
02-267-2160 หรือที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bangkok@ campusfrance.org หรือเฟสบุ๊ค CampusFranceThailand 
และ www.thailand.campusfrance.org

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์