ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นด้านธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ณ international Business School-Americas
วันที่ประกาศข่าว 09 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 388 คน
     สกอ. ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นด้านธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ณ international Business 
School-Americas   กรุงเซาเปาโล  ประเทสบราซิล   โดยหลักสูตรดังกล่าวเปิดให้ศึกษาใน 3 ช่วงเวลาคือ เดือนมกราคม เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม
 แบ่งออกเป็น 2 สาขาได้แก่ 
              
   1)  Strategy and Marketing for Emerging Contries (SMEC) 
                2) Survival Portuguese and Business Etiquette (SP) 

     ได้รับการสนับสนุนจาก international Business School-Americas ร่วมกับ Universidade Paulista (UNIP)   เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ
ประกอบธุรกิจในประเทศบราซิล รวมไปถึงตลาดเกิดใหม่ในประเทศอื่นๆ จากวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยผู้รับทุนจะได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 70 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด
      
      ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Roberta Rodrigues ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Roberta.rodrigues@ibs-americas.com 
ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์