ข่าวรับสมัครงาน
 
 
ม.นเรศวรรับบัณฑิตหลักสูตรบัญชี ป.โท สมัครวันนี้! เพื่อความก้าวหน้า
วันที่ประกาศข่าว 11 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นักประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1600 คน

       มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้ความสำคัญในด้านการผลิตบุคลากร เพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีและก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางการบัญชี รวมถึงมีทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูลทางการบัญชีและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

       โอกาสนี้ จึงเปิดรับสมัครบัณฑิตและผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีที่สนใจ ในองค์ความรู้ด้านการบัญชี ไม่ว่าจะเรียนเพื่อความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นด้านการศึกษา เพื่อความมั่นคงในสายอาชีพ หรือต่อยอดความรู้เพื่อธุรกิจของคุณ ให้ก้าวล้ำจนเป็นที่ยอมรับ เข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2560 

       โดยคุณสมบัติดังนี้

       หลักสูตรแผน ก แบบ ก2

       -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี

       หลักสูตรแผน ข

       -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

       -  สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางด้านการบัญชีที่ทางหลักสูตรกำหนดก่อนเข้า           ศึกษา

        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร www.bec.nu.ac.thโทรศัพท์ 055-964828-29

 

---------------------------------------

นางสาวกันตพัฒน์ ฐิตาอัตตะวีร์/ข่าว

11-07-60/264

 

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์