ผลงานวิจัย
 
 
ม.นเรศวร เปิดตัว นวัตกรรมตรวจความสุกแก่ และความหวานของเนื้อทุเรียน ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เชื่อถือได้ เพิ่มศักยภาพของทุเรียนหมอนทองในการส่งออกไปยังต่างประเทศ
วันที่ประกาศข่าว 24 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1324 คน            ทุเรียนเป็น “King of Tropical Fruit หรือ ราชาของผลไม้เมืองร้อน” จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากและมีมูลค่าการส่งออกสูง มีการปลูกแทบทุกภาคของประเทศ นอกจากบริโภคภายในประเทศแล้วยังมีการส่งออกทุเรียนสดไปยังต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง และไต้หวัน เป็นต้น ทั้งนี้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวมีความจำเป็นมากสำหรับชาวสวนทุเรียน เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีเปลือกหนา ความสุกแก่ดูได้ยากจากภายนอก เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาว่าพบทุเรียนอ่อนในการซื้อขาย เนื่องมาจากความชำนาญเฉพาะบุคคลในการคัดแยกความสุกแก่ของทุเรียนแต่ละผล ทำให้ไม่ได้มาตรฐานและไม่สามารถรับประกันคุณภาพของผลผลิตได้ ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของตลาด และไม่มีมาตราฐานที่สากลยอมรับ


            ล่าสุด ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการวิจัยตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผล โดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี(Near Infrared Spectroscopy; NIRS)ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก ภายใต้ทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy) เป็นวิธีที่สามารถใช้ประเมินคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผล จะสามารถบอกถึงคุณภาพภายในผลทุเรียนหมอนทอง เช่น ความสุกแก่ และความหวานของเนื้อทุเรียน ทำให้สามารถคัดเกรดทุเรียนหมอนทองที่มีคุณภาพดีและมีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และเชื่อถือได้

 

            ทั้งนี้ หากปัญหาของคุณภาพผลผลิตทุเรียนหมอนทองได้รับการแก้ไข จะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตผล และรายได้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของทุเรียนหมอนทองในการส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อการพาณิชย์ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาภาพรวมทางเศรษฐกิจและช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง  

     

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

24-05-60 / 237 

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์