Multimedia
 
 
Exchange Student Project  
วันที่ประกาศข่าว 10 มิถุนายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 1623 คน
"Learning about ASEAN Community" 27 March -29 April 2011 University Of Malaya(UM) Malaysia
อ่านต่อ
Living in Harmony  
วันที่ประกาศข่าว 09 พฤษภาคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 2233 คน
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
แนะนำมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 09 พฤษภาคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 3057 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศภายในปีพ.ศ.2560
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 358 ข่าว หน้า 72/72
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์