ศิษย์เก่า
 
 
แนะนำศิษย์เก่า : นางสาวคเณพร อินต๊ะมูล คว้ารางวัลนางงามมิตรภาพ จากการประกวดนางสาวไทย 2557  
วันที่ประกาศข่าว 09 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS
อ่านต่อ
แนะนำศิษย์เก่า : ร้อยตรีรังสรรค์ พูลศรี ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม  
วันที่ประกาศข่าว 09 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS
อ่านต่อ
แนะนำศิษย์เก่า : คุณสุพิชสินี โรจน์จันทร์ดา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ประกาศข่าว 09 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS
อ่านต่อ
แนะนำศิษย์เก่า : นายธวัช ธิวงศ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก  
วันที่ประกาศข่าว 09 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 64 ข่าว หน้า 13/13
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์